Nederlands - English - Fran├žais

Wie is Officeline Klokstudie Tijdstudie Lijnbalancering Contact
Tijdstudie timestudy

Wie is Officeline

Welkom bij OfficeLine - MethodsLine Industrial Engineering. Wij zijn de ontwerpers van de VRex Software suite, een lean software tool gebaseerd op tijd en methodestudie om productiviteit-verbeteringen in arbeid te bereiken.

Onze belangrijkste competentie naast consulting in arbeidsoptimalisatie is het ontwikkelen van Lean software om standaardtijden of normtijden te bepalen en te balanceren met tijdstudie of bewegingsstudie voor arbeidsintensieve bedrijven.   Het correct berekenen van normtijden voor arbeidstaken die uitvoerbaar moeten zijn door om het even welke arbeider is absoluut noodzakelijk om een bedrijf gesteund op lean thinking optimaal te beheersen.

De Vrex tijdstudie Software suite is een universele proces engineering tool die bestaande tijdstudie technieken  integreert zoals "Stopwatch", en systemen met vooraf-bepaalde tijden waaronder "MTM-1, MTM-SD, MTM-UAS, SAM, VWF en LCW".

Het is ons doel standaardtijden sneller, eenvoudiger en met meer informatie "DFA, DFM & DFE opportuniteiten" te bepalen dan u ooit hebt bereikt.     Onze methodiek de "7 muda's van productiviteit" classificeert éénduidig zonder uitzondering alle verliezen die aanwezig zijn in een arbeidsproces.

De Vrex suite kan de nodige Smed “Single Minute Exchange of Die” & OEE "Overall equipment Effectiveness" gegevens verwerken tijdens de tijdstudie analyse.  Pareto  diagrama's  worden automatisch berekent zodat u omsteltijden kan reduceren of machinetijden kan optimaliseren.

Dankzij het gebruik van regelbare gekalibreerde tempo films vervalt de noodzaak een opleiding tempowaardering te volgen.   Wij hebben software-oplossingen voor de ervaren en de niet ervaren Industrieel Ingenieur.

Een nieuwe tijdstudie methode gebaseerd op het kwantificeren van de "Design for assembly and manufacturing" van assembly onderdelen, stelt u in staat de Naakte ProcesTijd (RPT) te berekenen. Vanaf nu kan u voorcalculatie maken voor nieuwe producten die u wenst te assembleren in de toekomst.

tijdstudie timestudy