Nederlands - English - Français

Wie is Officeline Klokstudie Tijdstudie Lijnbalancering Contact

Tijdstudie

Tijdstude analyses basis video filmTijdstudie met voorafbepaalde tijden

Vrex Explorer is ontworpen als  een professionele engineerings-software om standaardtijden of normtijden te meten of te normeren en te optimaliseren door gebruik te maken van klokstudie en/of tijdstudie met voorafbepaalde tijden.  Met Vrex Explorer analyseert u arbeid sneller en nauwkeuriger ongeacht het door u toegepaste tijdstudie systeem.

De belangrijkste tijdstudie systemen met vooraf bepaalde tijden gebaseerd op MTM of WORKFACTOR worden ondersteund door onze software  "Stopwatch, MTM-SD, MTM-UASLCW, VWF".  Vrex Explorer is zodanig ontworpen dat elk huidig en toekomstig tijdstudie systeem geintegreerd kan worden.

Explorer is verkrijgbaar in een light versie gebaseerd op klokstudie met vooraf gekalibreerde films zodat tempo waardering foutloos gebeurd. Deze instap versie is de ideale tool om via klok metingen arbeidstijden te bepalen.  De professionele versie is een arbeidsanalyse systeem die additioneel gebruik kan maken van tijdstudie met voorafbepaalde tijden in combinatie met een doorgedreven rapportering systeem "De zeven muda's" om productiviteit te benchmarcken. 

Beide versies laten u standaard toe werkbelastingen te berekenen van operatoren door varianten te definiëren per werkstation .  Boven op de standaard versie of de professionele versie kan u volgende opties installeren.  "Lijn balancing,  Product simulaties, Smed,"

 
Video analysesTijdstudie en Video analyses

Onze software bespaart u kostbare ingenieurs-tijd  omdat een film of video van een werkplek kan geanalyseerd worden zonder dat de ingenieur fysiek aanwezig hoeft te zijn op de werkvloer.

Geavanceerde functies zijn beschikbaar die u toelaten scenes af te spelen gekoppeld aan gedefineerde werksequenties.  U kan passages in slow motion of frame per frame bekijken.  Tijdstudie analyses worden hierdoor een plezier. 

Video analyses maken duidelijk welke werkmethode het  meest comfort biedt aan de operator.  Alle betrokken partijen kunnen hieruit voordeel putten om tot een betere werkbare situatie en verhoogde productiviteit te komen op de werkvloer.

 
Vrex verdeelt een fiilm in werkelementen met een object georienteerde tree• Uniformiteit in tijdstudie     

Uniformiteit tussen verschillende tijdstudie systemen wordt bereikt door de implementatie van een object georienteerde boomstructuur  en object georienteerde resulaten.

Dankzij een nieuwe methodologie “ De 7 mudas van productiviteit “ kan men arbeid classificeren in gestandaardiseerde categorieen waardoor men tijdstudie 
onafhankelijke resultaten bekomt.

uniforme tijdstudie printresultaten

Vrex genereert unieke uniforme printresultaten die begrijpbaar zijn door iedereen.   Complexe tijdstudiegegevens worden in verstaanbare taal omgezet.  Verliezen en de bijhorende verbeteringen worden onmiddellijk helder en duidelijk bespreekbaar.

Vrex Explorer is vandaag reeds meer dan 15 jaar op de markt en is het resultaat van een ver doorgedreven verbeteringsproces.

 
• Foutvrije analyses                

Vrex garandereert u fout vrije analyses.  Tijdens het analyseren van een bepaalde scene of filmfragment ziet u een tweede film links van de te analyseren film.  Het tempo van deze film is variabel en in funktie van uw tijstudie analyse.  Wanneer uw analyse beëindigd is vertonen beide films een gelijk tempo natuurlijk als uw tijdstudieanalyse correct is.    Het tempo van de geanalyseerde en de genormeerde verhandeling wordt afgebeeld.  

Vrex gebruikt hiervoor de technologie van tempotimer om de film scene te koppelen aan vooraf gekalibreede of genormeerde tempofilms. 

U kan dezelfde techniek gebruiken om stopwatch ontledingen te maken waarbij de tempowaardering gebeurd aan de hand van tempo gekalibreerde films.

 
Prepare Exchange setting readjusting disturbance filmscenesSmed - Omsteltijdreductie 

Vrex Explorer heeft een SMED  module ingebouwd gebaseerd op tijdstudie.  Smed of Single minute exchange or Die is een methode om omsteltijden te verminderen.  Tijdens de tijstudie kan u bepalen welke scenes of werkelementen behoren tot  de SMED categorieën exhange , prepare, setting, readjusting of disturbance. 

De eerste Smed stap uit een reeks van drie is aldus een bijresultaat van uw tijdstudie en wordt automatisch gepresenteerd.

smed Pareto schart van exchange prepare en setting

Door het optimaliseren van de werkmethode met de seven muda's slaagt u erin de omsteltijd tot een minimum te reduceren.   Vrex toont u de verbeteringen die u bekomt in Smed stappen 1,2 en 3.

 
• De Zeven muda's van productiviteit - meten en benchmarken
 

kwantificeer productiviteitschaal mudameter value stream mappingValue stream mapping toegevoegde waardeU vindt in Vrex Explorer een nieuwe techniek om arbeids-verliezen te meten en te benchmarken.  Hedendaagse systemen zoals value stream mapping beperken zich tot het kwalificeren van verliezen waar Explorer deze  wiskundig  bepaalt. 

Het systeem van de zeven muda's werd ontwikkeld om in één oogopslag de situatie van de vloer te visualiseren.  Elk soort verlies die de arbeidstijd beinvloed krijgt een éénduidige categorie. Er zijn zeven muda's of verliezen in deze studie herkenbaar.  Sommige drukt men in procent uit andere in seconden per onderdeel die gemonteerd worden. 

Vitaal in dit systeem is dat de toegevoegde waarde een vaste wiskundige defintie of waarde heeft.  Alles boven de toegevoegde waarde wordt in de muda's van de werkmethode gebenchmarcked. De verliezen zijn dan beoordeeldbaar in een exact getal of in een moeilijkheidsgraad.  We herkennen hierbij gemakkelijke, moeilijke , of zeer moeilijke verliezen en we beelden ze af met een smiley om hun grootheid te herkennen. 

Vrex Explorer kan verschillende tijdstudie analyses groeperen tot een nieuw product.  Vrex simuleert nieuwe producten op basis van werkvloer analyses die zich in een projectdirectory bevinden. Het is dus niet nodig al het werk van een assemblagelijn te filmen of te analyseren omdat sommige werkelementen meervoudig voorkomen. Werkelementen kunnen ook deel uitmaken van meerdere producten om een nieuw product op te bouwen en ook in dit geval willen we slechts eenmaal filmen en analyseren.

Nieuwe producten die gelijkaardig zijn aan andere producten kunnen berekend worden door enkele de bijkomende opties te analyseren. Dankzij deze aanpak is het niet nodig de arbeidsstudie volgens de logisch product opbouw uit te voeren. Bestaande of nieuwe producten kunnen dus steeds gesimuleerd worden op basis van gelijkaardige bestaande data.

 
• Object georienteerde tijdstudie
 

Mocht u overwegen een nieuw en modern tijdstudie systeem te implementeren dan kan u gebruik maken van ons object georienteerd tijdstudie systeem “LCW” die sneller en makkelijker is om aan te leren dat elk ander tijdstudie systeem.   tijdstudie LCW 1/8V 1/4V 1/8V OS OB FSHet is een statistische verwerking van MTM-1 en bestaat uit slechts 6 voorafbepaalde codes.   Gemotiveerde studenten kunnen het aanleren door zelfstudie.  U kwantificeert afzonderlijk de tijd om het object te nemen , te plaatsen en te manipuleren.

 
• Voorcalculatie of Rauwe proces tijd
 

Een nieuwe technologie laat u toe assemblage tijden van een nog niet gebouw product te voorspellen. Enkel en alleen steunend op een tekening of een stuklijst "BOM" kan u vanaf nu een voorcalculatie van de arbeidskost berekenen.

Een zeer belangrijke doorbraak werd bereikt in het domein van Voorcalculaties van nieuwe Producten of raw process Time genaamd.  Voorcalculaties gebeuren hedendaags vaak op basis  van vergelijkbare parameters zoals deeltaken werk of gemiddelde tijden voor een aantal onderdelen. Gebruikmakend van de moeilijkheidsgraden die worden berekend met het systeem van de zeven muda's kan u onderdelen kwalificeren zodat u voor elk onderdeel een voorspelbare tijd kan berekenen.  De voorcalculatie is gelijk aan som van de onderdelen tijd plus de layout die separaat wordt berekend. Dit laat u toe tijden te voorspellen met een nauwbeurigheid van +/- 10%. 

 
tijdstudie timestudy