Nederlands - English - Fran├žais

Wie is Officeline Klokstudie Tijdstudie Lijnbalancering Contact

Lijnbalancering

Vrex optimiser = Lijnbalancering met tijdstudie,  Value stream map Lijn Balancing                                    

Vrex optimiser is een bijkomende lijnbalancering tool voor Vrex Explorer.    U kan balanceren  in een yamazumi chart naar een gestelde TaktTijd of cyclustijd met een gedefineerde variantenmix gebaseerd op de beschikbare data uit Vrex Explorer. 

Lijnbalancering en tijdstudie zijn als brood en boter, uw kan geen van beiden missen om de gestelde lijnefficientie te bekomen. Optimiser herorganiseert de geanalyseerde arbeid uit Explorer in een nieuwe volgorde om een gelijkmatige werklast voor iedere arbeider te bekomen.   Optimiser kan verschillende soorten tijdstudie systemen balanceren die aanwezig zijn in VREX Explorer zoals stopwatch,  MTM,  LCW of  Versnelde workfactor.

Optimiser kan assemblagelijnen organiseren of simuleren waarop verschillende producten worden gemonteerd in een zelfde shift.   Een typisch voorbeeld is een automobiel-fabriek waar verschillende modellen op eenzelfde lijn na elkaar worden gemonteerd.  Het type aantal geproduceerde wagens noemen we de mix en is het totaal van het aantal verschillende producten of varianten.  Een variant wordt gedefinieerd als een aantal te assembleren opties of componenten. Het aantal keer dat een component wordt uitgevoerd op het totaal aantal te produceren wagens noemen we "De component proportie".

U kan gebruik maken van een unieke functie om constraints of varaint pieken te visualiseren zonder dat u de varianten mix met hun proporties moet definiëren. De proces ingenieur meet de actuele werkvloer situatie  op en met enkel de componentenlijst en zijn proporties wordt de juiste variantenlijst gegenereerd. Elke verandering in de componenten structuur past de variantenlijst automatisch aan.

 

Realtime Lijnbalancering in a yamazumi chart  op basis van tijdstudie met voorafbepaalde tijden Realtime balanceren              

Optimiser biedt u het grote voordeel dat lijnbalanceren  in funktie van de mix  nagenoeg automatisch gebeurt in een yamazumi chart op het moment dat u  de assemblagelijn met tijdstudie  analyseert.  

Door een nieuw concept hoeft u de variantenlijst niet meer in te geven want deze is lang, tijdrovend en vaak te veranderlijk om te introduceren in een softwarepakket.   De varianten mix wordt op basis van de Componenten  of opties en zijn proporties berekent die de nodig informatie bezitten van de variantenmix.  Lijnbalancering wordt hierdoor een eenvoudig verlengstuk van uw tijstudies op de werkvloer. Het principe is tijdstudie af 1ste lijnbalancering moet klaar zijn. Een 2de balancing is nu enkel het eenvoudige verplaatsen van een aantal sequenties werk of het herdefineren van de mix of the cyclustijd.

Dankzij deze nieuwe technieken kan de proces ingenieur zijn analysewerk vereenvoudigen en drastisch inkorten.  Balanceren gebeurd nu nagenoeg automatisch.

 
Werklast van een lijn visualisatie van constraints per operator in een Yamazumi and paretto charts Werklast -  Constraints         

Lijnbelasting:                            
Optimiser rapporteert zware berekeningen in een viewer die niet real time kunnen worden weergegeven.

Het doel is de lijnbelasting op een assemblagelijn te  visualiseren en dan te organiseren zodat elke werker een gelijke arbeidsinhoud ervaart ongeacht de variant die voorkomt.  In één oogopslag ziet u nu welke werkpost zich in een kritisch situatie bevindt.  U kan dan werkelementen verschuiven van de ene werkplek naar de andere om de gemiddelde Werklast of lijnbelasting en arbeidspieken of constraints van de  Varianten te visualiseren.  

Werklast van een werkstation en de impact van de variantenWerkstationbelasting:          
Ook het werkstation kent zijn eigen vuisualisatie om  lijnbelasting te verhelderen in functie van de componenten de de varianten.  

De varianten bepaald in de mix worden gedecimeerd naar varianten die enkel de werklast van de werkpost beinvloeden. Dit houdt de informatie overzichtelijk en duidelijk.

Dankzij deze methodiek bent u in staat de arbeidslast gelijk te verdelen ongeacht het soort aantal geproduceerde modellen zodat u aan het Taylorisme principe kan voldoen. "Een eerlijke dag werk voor iedereen" .

 
De mix van de varianten en hun aantal die voorkomen op de assemblagelijnVarianten                             

Het gestelde objectief is de lijnbelasting op een assemblagelijn zodanig te organiseren dat elke werker een gelijke arbeidsinhoud ervaart ongeacht de variant die voorkomt.  Optimiser laat u toe werkelementen te verschuiven van de ene werkplek naar de andere om dan de gemiddelde Werklast of lijnbelasting en arbeidspieken of constraints van de  Varianten te visualiseren.  
Dankzij deze methodiek bent u in staat de arbeidslast gelijk te verdelen ongeacht het soort aantal geproduceerde modellen zodat u aan het Taylorisme principe kan voldoen. "Een eerlijke dag werk voor iedereen" .

 

• Meerdere Balancing  en mixen

U kan meerdere balancings defineren voor één tijdstudie analyse.  Dit is bijzonder nuttig voor wisselende tackttijden, waarbij de lijn-organisatie wordt aanpast in funktie van de cyclustijden.  

Voor elke balancing bepaalt u de tackttijd, het tempo van lijn en de rust toeslag.  U kan op elk moment veranderen van balancing of mix

 
• Benchmarck                         

Grote concerns zijn bezorgd om de uniforme productiviteit van hun fabrieken.  De organisatie op de werkvloer gebeurd door een process ingenieur die de assemblagelijnen inricht en het werk verdeelt  in funcktie van de productiebestellingen en het product.   In de praktijk blijkt dat men moeilijk kan aantonen waar de verschillen in productiviteit liggen bij vestigingen die hetzelfde product assembleren.

Vrex raporteert de verliezen per component of subassembly en maakt helder  hoeveel de assemblagetijden zijn per onderdeel en welke verliezen hiervoor worden geconsumeerd.    Deze voorstelling is visueel en zeer compact omdat in een relatief korte samenvating de verschillen per fabriek worden blootgelegd. Een assemblagelijn met +/- 15 werkposten kan in slechts enkele pagina's worden gescreend.

 
tijdstudie timestudy