Nederlands - English - Fran├žais

Wie is Officeline Klokstudie Tijdstudie Lijnbalancering Contact

Klokstudie

Vrex Tempotimer logo= Waarderen van het tempo op basis van  tempo gekalibreerde Films

   Tempowaardering

Net zoals een metronoom het tempo meet en regelt voor muziek, meet en regelt TempoTimer het werkritme van menselijke arbeid. De arbeidsanalist  kan de werkdruk meten van een operator met minimale kennis of ervaring van tempowaardering of tempo evaluatie. Tempo-Timer maakt een discussierbaar item zoals tempo gemakkelijk en accepteerbaar voor arbeiders, vakbonden en mangement. 

 

TempoTimer kan gebruikt worden met de meest toegepaste temposchalenU kan de Europese  temposchalen gebruiken die gebaseerd zijn op 4,5 km per uur stappen, of Bedaux 60 die equivalent is aan normaal tempo 100 in de BSI en Berenschotschaal  zoals hierboven rechts weergegeven.  Maar u kan natuurlijk ook de Amerikaanse Barnes schaal toepassen die op 3 mijl per uur stappen is geijkt.  De gebruiker kan tijdens het afspelen van films overschakelen van de ene temposchaal naar de ander.

De TempoTuner funktie speelt elk tempo tussen Bedaux 15 en 100 onmiddelijk af op vraag van de gebruiker zonder dat u specifieke films moet herladen.  TempoTimer maakt standaard gebruik van één referentie film en één geanimeerde film waarbij handenarbeid en stappen worden gesimuleerd om referentie tempo's te bepalen.   Het is echter mogelijk, indien gewenst dat de software geladen wordt met voorbeelden van uw eigen werkvloer na het ijken van deze films.

TempoTimer voorziet u van 4 verschillende modes zodat u zich kan aanpassen aan de meest voorkomende probleemstellingen.   Deze modes noemen:          “Referentie-, Video vergelijk-, Training- en Meet mode”.

Referentie Mode = Klokmetingen met tempo evaluatie
Referentie Mode 

Elk bedrijf moet het tempo kunnen simuleren dat overeengekomen werd tussen vakbonden en management.  TempoTimer toont u elk gewenst werktempo aan de hand van een film waarbij handwerk en een film met een  lopende mens wordt afgebeeld aan het gevraagde tempo.   Met de funktie TempoTuner bent u niet meer kwetsbaar voor het verlies van kennis als bekwame engineers op pensioen gaan of het bedrijf verlaten. TempoTimer definieert uw werkstandaarden voor de volgende generaties.

Film mode = Bepaal het tempo van een operator in een filmfragment
Video vergelijk Mode

Met de video vergelijk mode kan u het tempo van een operator op een film evalueren door twee films naast elkaar af te spelen.   De analyst zal het tempo van de referentie film regelen totdat deze gelijk is aan het tempo van de operator. Omdat filmopnames meestal onnodige passages bevatten zoals wachttijden kan u fragmenten uit de film knippen, zodat enkel de belangrijke delen worden geanalyseerd.   Alle analysten kunnen hierdoor gelijke conclusies trekken over arbeidprestaties omdat hetzelfde wordt vergeleken.

Tempotrainer = Training tempo evaluatie
Tempotrainer  Mode

Onervaren proces ingenieurs kunnen nu zichzelf trainen in het tempowaarderen. TempoTimer presenteert een random aantal tempo’s zodat de student de werksnelheid kan evalueren en zijn inschattingsvermogen of nauwkeurigheid kan verbeteren.  Deze oefeningen zijn random en dus altijd verschillend zodat het voor de gebruiker onmogelijk is het scenario te voorspellen.   De student blijft trainen tot hij een goede nauwkeurigheid heeft bereikt.   Een rapport of tempogram wordt afgedrukt met de behaalde nauwkeurigheid en hoe mild of streng de analist beoordeelt.

Meet mode = Klokken van de normtijd op basis van een normaal verdeling van een werkpost of operator met klokken of chronometrage en tempoevaluatie
Meet Mode :

Naast de 3 andere modes kan u TempoTimer gebruiken om chronometrage metingen te verrichten op de werkvloer.  De analist brengt zijn portable computer bij het werkstation en selecteert een tempo in TempoTimer die het dichtst aansluit bij de performantie van de operator.  Een klok wordt gestart en gestopt gedurende de cyclus van de operator waardoor de juiste normtijd kan worden berekend. 
Klokken of chronometrage moeten steeds gebeuren op een statistische basis daarom wordt met een normaalverdeling de nauwkeurigheid van de metingen berekend.   De analist kan het resultaat van de metingen met de verkregen nauwkeurigheid uitprinten.

 

 

tijdstudie timestudy